دسته بندی : قواعد جایگذاری بارکد بر روی اقلام

بهبود کد گذاری و  خدمت به مشتری با  GS1 DataBar
آیا برای هر محصول، یک نوع بارکد وجود دارد؟!!
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر سینی ها
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر کالاهای ورزشی
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر پارچ‌ ها و دبّه‌ها و بسته‌های چندگانه
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر تیوب‌ها و مجموعه‌ها
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر پاکت‌ها و اقلام چسبانده شده روی کارت
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر کارتن‌های تخم‌ مرغ و  دارای برآمدگی
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر روی اقلام انتشاراتی (چاپی)
قواعد جایگذاری نمادهای بارکد بر روی اقلام سنگین، حجیم، بزرگ و بسته‌بندی نشده

ما چطور می توانیم کمکتان کنیم ؟

شما می‌توایند با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ما در امر بهبود این سامانه یاری رسانید