تاریخچه بارکد

بارکد چگونه متولد شد؟

 • 1973 توافق در خصوص بارکد استاندارد

  انتخاب استاندارد واحدی به نام بارکد  GS1 برای شناسایی محصـولات، توسط رهبران 10 شرکت بزرگ آمریکایی

 • 1974 اسکن شدن اولین بارکد

  تاسیس شورای یکپارچه کدگذاری UCC در ایالات متحده / اسکن یک بسته آدامس به عنوان اولین محصول بارکـد گذاری شده در سوپرمارکت​

 • 1976 تولید بارکـد جهـانی 13 رقمی GS1 فعلی

  ایجاد کد 13 رقمی شناسایی جهانی، مبتنی بر بارکد اصلی GS1

 • 1977 راه اندازی سیستم GS1

  تاسیس انجمـن EAN اروپا در بروکسـل بلژیـک و تصمیم به راه اندازی استاندارد GS1 به منظور بهبود کارایی زنجیره تامین خرده فروشی توسط موسسین انجمن

 • 1983 استفـاده از بارکـد در بستـه های عمـده فروشـی

  استفاده از بارکد به صورت عملیاتی با اثبات سودمندی توسعـه استـاندارد GS1 فراتر از نقطـه فـروش توسط 14-ITF ، به عنوان بارکـد پسـت‌های لجسـتیکی

 • 1989 حرکـت فراتـر از بارکـد

  توسعه استاندارد GS1 به بخش لجستیک و  ایجاد اولین استاندارد تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) / اولین گام ورود به کسـب و کـار الکترونیـکی (ارائهEANCON )

 • 1990 گستـرش مسئـولیـت‌ها

  تشکیل یک سازمان جهانی واحد با حضور 45 کشـور توسط GS1 آمریکا و اروپا جهت ایجاد زبان یکپارچه

 • 1995 ایجاد اولین استـانداردهای سـلامت

  استفاده از استاندارد GS1 در بخش بهداشت و درمـان با همکـاری موسسـات بهداشتـی

 • 1996 راه‌انـدازی سازمـان بین‌المـللی SC31

  راه‌اندازی سازمان بین المـللی کمیته استـاندارد برای شناسایی خودکار و ضبط استاندارد داده‌ها​

 • 1999ظهور Data Bar Gs1 و کد EPC

  طراحی و ایجاد GS1 Data Bar حامل اطلاعـات زیـاد و کوچـکتـر از بارکـد توسعـه کـد محـصـول الکترونیکی (EPC) در موسسه فناوری ماساچوست

 • 2000 افتتـاح نودمیـن دفتـر محـلی

  2 برابر شدن نمایندگی‌های GS1 طى 10 سال​

 • 2002 راه اندازی انجمن استـانداردهای جهانی

  راه اندازی فرایند مدیریت استـانداردهای جهانی (GSMP) به عنوان انجمن جهانی اعضای GS1

 • 2003 شکل گیریGS1 EPC Global / شکل گیری Data Matrix

  EPC Global بـرای توسعـه معمـاری و استانداردهای EPC Global تصویب GS1 Data MATRIX  به عنوان  اولین نماد GS1 دو بعدی​

 • 2004 ایجاد استـانداردهای پیـام های تجـاری

  انتشار استـانداردهای پیـام های تجـاری مبتنـی بر   xml و اولین استاندارد RFID و راه اندازی GDSN ایجـاد اولـین استـانـدارد GEN2) RFID) در GS1​

 • 2005 ایجاد نام جدید

  تغییر نام EAN به GS1 به صورت سراسری

 • ورود به محیط B2C

  امضای تفاهم نامه GS1و سازمان جهـانی گمرک  جهت هماهنگ سازی استـانداردها ارائه آن ها با  هدف اتصال اطلاعات محصول به مصرف کنندگان و کسب و کارها از طریق تلفن همراه​

 • 2011 انتشار GS1 QR Code

  گسترش محصولات سازمان با نشر استاندارد   GS1 QR Code​

 • 2013 سالگرد 40 سالگی

  حضور در 111 کشور جهان و بیش از یک میلیون عضو ​

 • 2016 تعریف پروژه GSI Cloud

  هدف Cloud  gs1 ، تبدیل شدن به بزرگترین  مرجـع اطلاعـات قابل اعتمـاد محصـولات در سطـح جهـان

 • 2019 ایجاد Registry GS1 Platform

  این پلتفرم بخش مهمی از استراتژی خدمات داده اصلی GS1 است که بر ارائـه خدمـات داده کاربر محور و آسان بر اساس استـانداردهای جهـانی تمرکـز دارد​