انواع بارکد(نماد)

یک بعدی

خانواده نمادهای که بر روی اقلام مصرفی چاپ شده و در نقطه فروش کاربرد دارند و پرکاربردترین بارکدهای در جهان هستند که در توزیع عمومی و عملیات لجستیک و حمل و نقل نیز استفاده می شوند

دو بعدی

نمادهای دو بعدی برای ذخیره حجم زیادی از داده ها در فضای کوچک

دارای بار الکترونیکی

تگ‌های الکترونیکی محصول که با استانداردهای مختلف فرکانس رادیویی کار می‌کنند

EAN-13

بر روی اقلام مصرفی و در نقطه فروش

EAN-8

بر روی اقلام مصرفی کوچک
اطلاعات بیشتر

data bar

بارکدهای با قابلیت ذخیره داده‌های بیشتر نسبت به نمـادهای که ممکـن است در نقطـه فروش استفاده شوند یا نشوند

GS1-128

مورد استفاده برای ذخیره داده‌هایی مانند تاریخ تولید، شماره بچ، شماره سریال و ...

ITF-14

مورد استفاده بر روی سطوح ناصاف مانند کارتن یا چوب

Data Matrix

مورد استفاده در بخش بهداشت و درمان برای شناسایی داروها و ابزارآلات پزشکی کوچک

QR

مورد استفاده در ذخیره صفحات اطلاعاتی مانند آدرس‌های اینترنتی و...

EPC HF GEN2

مورد استفاده در فرکانس بالا

EPC UHF GEN2

مورد استفاده در فرکانس بالا